Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Βαλασόπουλος : "Παραλάβαμε χρέος 463.511.99 ευρώ στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παιδείας"


Καμιά απάντηση κ. Αναγνώστου;
Βασίλης Βαλασόπουλος: Παραλάβαμε χρέος 463.511,99 € προς προμηθευτές, ΔΕΚΟ, ΙΚΑ και εφορία, όταν συγχωνεύτηκαν οι πρώην σχολικές επιτροπές στις 18 Απριλίου 2011. Σήμερα, και παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία με μείωση των χρηματοδοτήσεων μέχρι και 50% σε σχέση με το παρελθόν, το χρέος έχει σημαντικά μειωθεί στο 1/3, χωρίς όμως να έχουν μειωθεί οι παροχές στα σχολεία, με τις τρέχουσες συναλλαγές να καλύπτονται στην πλειονότητά τους άμεσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :