Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Η.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 11/12/2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη, 5.12.2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.46718
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς: - τον Δήμαρχο Ηλιούπολης, κ. Βαλασόπουλο Βασίλειο
- τον Αντιπρόεδρο κ. Καλαντίδη Δημήτριο
- την Γραμματέα κ. Κουρή Μαρία

- τους Δημοτικούς Συμβούλους: 

1) Γιαννάκη Χρήστο, 2) Χωματά Αικατερίνη, 3) Χατζηδάκη Γεώργιο, 4) Παπαδόπουλο Κων/νο, 5) Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 6)Ψυρρόπουλο Ευστάθιο, 7) Πανταζόπουλο Ηλία, 8) Σερέτη Χριστίνα, 9) Καλαρρύτη Χρήστο, 10) Ζαννιά Ευφημία, 11) Αντζινά Ιωάννη, 12) Βιδάλη Παναγιώτη, 13) Γιαννόπουλο Θεμιστοκλή, 14) Δημητρόπουλο Άγγελο, 15) Κορμά-Γκουτζιάνα Δήμητρα, 16) Καλούδη Κων/νο, 17) Μπασούρη Μαρίνο, 18) Κούρτη Ανδρέα, 19) Παναγιώταρη Αναστάσιο, 20) Νικηφόρο Ιωάννη, 21) Γρηγορέα Ιωάννη, 22) Γεωργίου Δημήτριο, 23) Καπίρη Ελένη, 24) Κοκοτίνη Χρήστο, 25) Ασβεστά Δημήτριο, 26) Χρυσουλάκη Φώτιο, 27) Αντύπα Γεώργιο, 28) Δουβή Αγγελική, 29) Αναγνώστου Ιωάννη, 30) Αγαδάκο Γεώργιο, 31) Τσατσούλη Αναστασία, 32) Μαργαρώνη Παναγιώτη, 33) Ευσταθίου Αναστάσιο, 34) Κουρή Μιχαήλ, 35) Πανταζόπουλο Δημήτριο, 36) Πούλο Ιωάννη, 37) Πίκουλα Αργυρώ και 38) Σόφη Γεώργιο

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 11.12.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σ. Βενιζέλου 114), με θέματα:


Ενημέρωση-συζήτηση για το πάρκο Μπέλλες
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «ΚΑΦΑΔΗΛ»
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «ΠΑΟΔΗΛ»
Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποιητικής πράξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 49 για την συνέχιση λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεση Αντιμετώπιση της Φτώχειας»
Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στην ΓΣ του ΣΠΑΥ
Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου για πειθαρχικά θέματα
Ενημέρωση για την Διαδημοτική Εταιρεία «Αττικό Αέριο ΑΕ»
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 6/14 του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ)
Αποδοχή δωρεάς από την ΕΡΓΟΣΕ και την Τράπεζα Πειραιώς για την παροχή 20 αιωνόβιων ελαιοδέντρων και 800 δενδρυλλίων ελιάς στον Δήμο Ηλιούπολης.
Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε άπορους δημότες
Έγκριση τεχνικής έκθεσης, νομικής δέσμευσης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης για την αντιμετώπιση δαπανών εκδήλωσης Θεοφανείων 2015.
Έγκριση τεχνικής έκθεσης, νομικής δέσμευσης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης για την αγορά τροφίμων για άτομα που βρίσκονται σε έκτακτες ανάγκες.
Διαγραφές και λοιπές μεταβολές από βεβαιωτικούς καταλόγους
Αναπροσαρμογή μίσθωσης ακινήτου του ΚΕΠ πλ. Φλέμινγκ
Επικύρωση πρακτικών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και ψήφιση πίστωσης
Επικύρωση πρακτικών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Εξέταση αιτήματος για απαλλαγή από οφειλή παράτασης εκταφής
Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης (Ρ-72) αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό Ιφιγένειας αριθ. 4
Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης (Ρ-72) αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό Π. Γρηγορίου αριθ. 18
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας» (Α.Μ. 32/14) και έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου Υμηττού »(Α. Μ. 15/14)
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαγράμμιση οδοστρωμάτων και χρωματισμός κεντρικών νησίδων στο Δ. Ηλιούπολης» (Α. Μ. 2/14)
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση και διαμόρφωση του Άλσους Κιντή » (Α. Μ. 16/14)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:
• Γραμματείς Δημοτικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ: του Δημοτικού Συμβουλίου
1. Συμπαραστάτη του Δημότη & Επιχείρησης
2. Διευθυντές του Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ.
3. Δικηγόροι Κώστας Γ. Σεφτελής
4. Γενικός Γραμματέας του Δήμου
5. Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου
6. Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων

Δεν υπάρχουν σχόλια :