Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Δελτίο Τύπου για το δημοτικό συμβούλιο της 15ης Οκτωβρίου 2015


Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 15 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σ. Βενιζέλου 114), με θέματα:
Σύσταση προσωρινών-προσωποπαγών θέσεων Ι.Δ.Α.Χ σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων


Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους, έτους 2016


Καθορισμός Δημοτικού Φόρου, έτους 2016


Καθορισμός Τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου, έτους 2016


Καθορισμός Τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, έτους 2016


Καθορισμός Τελών κατάληψης περιπτέρων, έτους 2016


Καθορισμός τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για εμποροπανηγύρεις, έτους 2016


Καθορισμός Τελών διαφήμισης έτους 2016


Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών, έτους 2015


Ορισμός υπαλλήλων για την υλοποίηση του προγράμματος «Δια Βίου Μάθησης»


Έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ηλιούπολης


Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος


Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου


Αναμόρφωση προϋπολογισμού Π.ΑΟ.Δ.Η.Λ


Αναμόρφωση προϋπολογισμού Κ.ΑΦ.Α.Δ.Η.Λ.

Έγκριση συμμετοχής του «Συμπαραστάτη του Δημότη» σε ημερίδες ενημέρωσης στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και στον Δήμο Ρόδου

Έγκριση μελέτης, ανάληψη νομικής δέσμευσης, ψήφιση πίστωσης, τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση, και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης για την αντιμετώπιση δαπανών εκδήλωσης για τον Εορτασμό Παρέλασης Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου για το έτος 2015


Νομικές δεσμεύσεις, έγκριση μελετών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών, κ.λπ. του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών


Νομικές δεσμεύσεις, εγκρίσεις μελετών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών κλπ. της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών


Νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών, κ.λπ. της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητα Ζωής και Καθαριότητας


Νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών, κ.λπ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις


Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Β΄ τριμήνου προϋπολογισμού 2015


Έγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμού και επανάληψη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια «έτοιμα μικρογεύματα» για τις ανάγκες του Δήμου Ηλιούπολης και των Νομικών του Προσώπων


Έγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμού και επανάληψης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια «είδη Αρτοποιείου - Ζαχαροπλαστείου» για τις ανάγκες του Δήμου Ηλιούπολης και των Νομικών του Προσώπων


Επικύρωση πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


Επικύρωση πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και ψήφιση πίστωσης


Κίνηση διαδικασιών εκμίσθωσης ακινήτου επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 103 (κληροδότημα Τουραμάνογλου


Παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο οικόπεδο του ΚΔΑΠ Α.Μ.Ε.Α.» (Α.Μ. 9/2015)


Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών ΑΠΕ για το έργο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο οικόπεδο του ΚΔΑΠ» (Α.Μ. 9/2015)


Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Υποέργο 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - Ενεργειακές αναβαθμίσεις σε κτίρια του Δήμου Ηλιούπολης»


Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευές ασφαλείας σε δημόσια κτίρια» (Α.Μ. 6/2015)


Έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου στάθμευσης (Ρ-72) αυτοκινήτου, για λόγους αναπηρίας επί της οδού Ζαλόγγου αριθ. 11


Έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου στάθμευσης (Ρ-72) αυτοκινήτου, για λόγους αναπηρίας επί της οδού Λ. Κατσώνη αριθ. 7


Κυκλοφοριακή ρύθμιση στις οδούς Ηρώς Κωνσταντοπούλου και Θάλειας Λουκίδου έξω από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης.


Ορισμός επιτροπής παραλαβής «Διαγράμμιση οδοστρωμάτων και χρωματισμός κεντρικών νησίδων στο Δ. Ηλιούπολης» (Α.Μ. 02/2014)


Ορισμός επιτροπής παραλαβής «Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα – τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις σε δρόμους με μεγάλη κλίση» (Α.Μ. 04/2013)


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Κώστας Γ. Σεφτελής

Δεν υπάρχουν σχόλια :