Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Ξέρει κανείς από την αντιπολίτευση πόσο κοστίζει το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στο δήμος μας

ΠΟΣΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΘΑ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΑΚΟΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ; 

Ξέρει κανείς να μας πληροφορήσει (τώρα που έχουμε και τις σχετικές αποδείξεις) πόσο τελικά κοστίζει το χρόνο η συντήρηση του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην πόλη μας;


Το θέμα το είχαμε αναδείξει και άλλες φορές αλλά δεν είδαμε κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από καμιά δημοτική παράταξη. Θα μπορούσαμε από τότε να δημοσιεύσουμε ανακριβή στοιχεία που μας μεταφέρονταν. Είχαμε άλλωστε στην διάθεσή μας το συνολικό κόστους από την μέρα που στήθηκε μέχρι σήμερα χρήματα με τα οποία η πόλη μας θα μπορούσε πιστέψτε μας να έχει μια άλλη δομή χρήσιμη για τους συνδημότες μας.


Αρχική το κόστος μας φάνηκε εξωπραγματικό. Ενημερώσαμε τότε υπουργό της κυβέρνησης Σαμαρά ο οποίος και αυτός αρχικώς πάγωσε με το ύψος της δαπάνης. Μας υποσχέθηκε πως θα μας βοηθούσε στο να βρούμε όλα τα οικονομικά στοιχεία και πως θα μας βοηθούσε να γράψουμε τι ακριβώς συνέβη και ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος αυτής της δαπάνης αφού ουδείς πιστεύει πως συντηρεί την ιστορία μας ένα Μουσείο το οποίο παρουσιάζει μονόπλευρα τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας μας.

Στην πορεία βέβαια ο υπουργός και βλέποντας πως για την δημιουργία του Μουσείου αλλά και για την διατήρησή του πρωτοστάτησαν πολλά κομματικά στελέχη της ΝΔ έκανε πίσω.

Έτσι συνεχίσαμε μόνοι μας την έρευνα και είμαστε πλέον σε θέση να σας δώσουμε κάποια στοιχεία για την δαπάνη αυτή.

Αφού κανείς δεν θεωρεί πως είναι απαράδεκτο να συντηρούμε με υψηλό κόστος κάτι που δεν προσφέρει τίποτα στην πόλη μας ας ετοιμαστούν να λογοδοτήσουν στους δημότες τους για τα τεράστια ποσά που δαπανούν κάθε χρόνο για αυτό.

Τελικά το "μαγαζί" απέναντι από την MIRANTA είναι πιο κερδοφόρο από αυτήν! Μοιράζει απλόχερα θέσεις εργασίας σε ημετέρους, προσφέρει ψηφοθηρία για τους τοπικούς άρχοντες αλλά το κυριότερο και το πιο ενοχλητικό για εμάς ασκεί πολιτική υπέρ της αριστεράς σε μια πόλη που έχοντας βιώσει στο πετσί της την κομμουνιστική διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο έχει εδώ και δεκαετίες αποφασίσει αμετάκλητα την πίστη της στην αστική μας δημοκρατία.

Μετά από αυτό μας το ρεπορτάζ  που θα ολοκληρωθεί μέχρι το Μάρτιο του 2017!!! Καταλαβαίνετε δηλαδή πως θα παίζει ένα χαρτί την ημέρα  η άποψη των συνδημοτών μας για ένα ΝΠΔΔ θα αλλάξει οριστικά.

Αφού λοιπόν τα τοπικά στελέχη της ΝΔ δεν ενοχλούνται από την ύπαρξη ενός Μουσείου Μίσους κατά της δεξιάς παράταξης ας αναμένουν να υποδεχθούν το 2019 την επιλογή του κόμματος για μια πόλη που δεινοπάθησε από τις εσωτερικές έριδες και πλέον δεν έχει άλλη επιλογή από το να κινηθεί χωρίς βαρίδια του παρελθόντος επιτέλους προς την σωστή κατεύθυνση.

Καλούμε και τα τοπικά μέλη του ΚΚΕ να κάνουν καμιά κινητοποίηση γιατί χωρίς το Μουσείο δεν θα μπορούν να συνυπάρχουν με την "δεξιά" της πόλης που μετά τους ανδριάντες τους έφτιαξε και μουσεία!

Ακολουθεί το πρώτο ΦΕΚ με δαπάνες από το διαύγεια με ημερομηνία 22/12/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ηλιούπολη 22/12/2016 ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 189 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 2. Τις ∆ιατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης ∆ιοίκησης». 4. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας στο διαδίκτυο «πρόγραµµα διαύγεια» 5. Τις ανάγκες του Ν.Π, για παροχή εξιδεικευµένων υπηρεσιών αφού δεν υπηρετεί καθόλου προσωπικό. 6. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010-∆ιορθ.σφαλµ. Στο ΦΕΚ 209 Α/10- 12-2010) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες. 7. Την τις αρθµ . 152,150,151,149,148 καθώς και την συνολική κατάσταση ΕΣΥΠ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Εγκρίνουµε την έκδοση Χρηµατικού εντάλµατος ποσού € #1.998,88 #, χιλίων εννεκοσίων εννενήντα οκτώ και ογδόντα οκτώ λεπτών ΕΥΡΩ στο όνοµα του Ριρή Κων/νου µε Α.Φ.Μ. 122615230 ∆ΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

 Εγκρίνουµε την έκδοση Χρηµατικού εντάλµατος ποσού € #7.998,00 #, Επτά χιλιάδων εννεακοσίων εννενήντα οκτώ ΕΥΡΩ στο όνοµα του Παπαδάκη Πέτρου µε Α.Φ.Μ. 062248625 ∆ΟΥ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ. 

Εγκρίνουµε την έκδοση Χρηµατικού εντάλµατος ποσού € #4.997,20 #, Τεσσάρων χιλιάδων εννεακοσίων εννενήντα επτά και είκοσι λεπτών ΕΥΡΩ στο όνοµα του Παπασηµάκη Αθανασίου µε Α.Φ.Μ. 074105851 ∆ΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. 

Εγκρίνουµε την έκδοση Χρηµατικού εντάλµατος ποσού € #1.145,92#, χιλίων εκατόν σαράντα πέντε και εννενήντα δύο λεπτών ΕΥΡΩ στο όνοµα ΟΤΕ ΑΕ για τηλεφωνικά τέλη 

Εγκρίνουµε την έκδοση Χρηµατικού εντάλµατος ποσού € #1.300,00 #, χιλίων τριακοσίων ΕΥΡΩ στο όνοµα της Μανιά Άννας, µε ΑΦΜ 0258327500 ∆ΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Εγκρίνουµε την έκδοση Χρηµατικού εντάλµατος ποσού € #1.300,00 #, χιλίων τριακοσίων ΕΥΡΩ στο όνοµα της Αθανασιάδη Φλώρας , µε ΑΦΜ 056284590 ∆ΟΥ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 


O ∆ήµαρχος-Πρόεδρος Βασίλης Βαλασόπουλος

ΥΓ: Δήμαρχε πολλά τα τηλέφωνα μήπως οργανώνουν καμιά "επανάσταση"; Μπα μιλάνε με τους συντρόφους τους στην Βόρεια Κορέα και οι υπεραστικές γραμμές στοιχίζουν κάτι παραπάνω! Βέβαια αυτά τα ψίχουλα σήμερα δεν είναι τίποτα μπροστά στα 200 και πλέον τέτοια εντάλματα πληρωμών που θα παρουσιάσουμε για το συγκεκριμένο Μουσείο. Μέχρι και η κατασκευή του είναι "σκάνδαλο" και θα καταλάβετε στην πορεία γιατί. Και κάτι ακόμα γράφετε πως στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης δεν υπηρετεί καθόλου προσωπικό είσαστε σίγουρος;

Και κάτι ακόμα κάνοντας κλικ εδώ βλέπουμε την απόφαση για την έγκριση του προϋπολογισμού για το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης για το έτος 2017. Κάτι λείπει δεν νομίζετε;

Σ.Μ

1 σχόλιο :

Γραφείο Τύπου είπε...

Αξιότιμε κύριε Μαρίνη,

Σχετικά με το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης (Μ.Ε.Α.) της πόλης μας έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Δεν θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές θέσεις που διατυπώνετε , τις οποίες σεβόμαστε αλλά διαφωνούμε πλήρως. Οφείλουμε όμως να απαντήσουμε στα σχόλια που αφορούν στην οικονομική διαχείριση του Μ.Ε.Α.

Το Μ.Ε.Α. δεν είναι κερδοφόρο «μαγαζί» όπως το χαρακτηρίζετε. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν όλες οι Αντιστασιακές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας , με Πρόεδρο τον Δήμαρχο.
Δεν μοιράζει θέσεις εργασίας ούτε απασχολεί προσωπικό, πλην ενός αποσπασμένου φύλακα από το Δήμο και δύο καθαριστριών που περιστασιακά καθαρίζουν.
Τα κονδύλια που διατίθενται για το Μουσείο είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης του κτιρίου και των ελάχιστων λειτουργικών εξόδων αυτού.

Διευκρινίζουμε τι αφορούν τα χρηματικά εντάλματα που αναφέρονται στην από 22-12-2016 απόφαση του Δημάρχου Ηλιούπολης την οποία περιλαμβάνει η συγκεκριμένη ανάρτηση.
1. Το χρηματικό ένταλμα 1.998,88 ευρώ αφορά την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφαλείας και την σύνταξη των σχετικών μελετών.
2. Το χρηματικό ένταλμα 7.998 ευρώ αφορά εργασίες συντήρησης και επισκευών.
3. Το χρηματικό ένταλμα 4.997,20 ευρώ αφορά εγκατάσταση πλήρους κλιματιστικής μονάδας.
4. Το χρηματικό ένταλμα 1.192 ευρώ στο όνομα ΟΤΕ Α.Ε. αφορά ετήσιους λογαριασμούς τηλεφώνου και χρήσης διαδικτύου, που σημαίνει 95 ευρώ περίπου το μήνα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ΦΠΑ.
4. Τα χρηματικά εντάλματα 1.300 ευρώ αφορούν την πληρωμή δύο καθαριστριών.

Οι παραπάνω αναγκαίες δαπάνες απορροφούν ένα πολύ μικρό μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου λόγω αυτής της μικρής απορρόφησης μεταφέρεται στη νέα χρονιά.
Είναι συνεπώς άστοχος και εκτός πραγματικότητας ο ισχυρισμός ότι έχουν πεταχτεί εκατομμύρια ευρώ στο Μουσείο.

Τέλος, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που συνεχίζετε την έρευνα και σας διαμηνύουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας να σας διαβιβάσουμε όποιο στοιχείο χρειάζεστε για την οικονομική διαχείριση του Μ.Ε.Α. και γενικότερα της λειτουργίας του. Αυτό απαιτεί άλλωστε η Αστική Δημοκρατία που ισχυρίζεστε ότι είστε οπαδός.

Υ.Γ. Σχετικά με τη Δημόσια Περιουσία της πόλης μας, ένα θέμα που απαιτεί σοβαρή και τεκμηριωμένη αντιμετώπιση και όχι λαϊκισμό και πολιτική εκμετάλλευση, σας ενημερώνουμε ότι μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου ο λαός της Ηλιούπολης θα έχει πλήρη ενημέρωση. Παρόλα αυτά, όσοι θέλετε να ασχοληθείτε πραγματικά με τη Δημόσια Περιουσία, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι Νασταίοι έχασαν στο Αστικό Δικαστήριο τη δίκη, και το Ελληνικό Δημόσιο πήρε στα χέρια του όλη τη Δημόσια Περιουσία που υπάρχει στην πόλη μας. Άρα, πράγματι οι «κατσαπλιάδες» είχαν καταπατήσει για δεκαετίες τη Δημόσια Περιουσία.Ηλιούπολη, 4/1/2017
Γραφείο Τύπου Δήμου Ηλιούπολης