Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Δελτίο Τύπου για το δημοτικό συμβούλιο στις 9 Φεβρουαρίου 2017

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 9 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη ώρα 16:30 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφοκλή
Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τα άρθρα 65,67 και 69 του Ν. 3852/2010 με θέματα:


1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα και τη διερεύνηση δυνατότητας σύναψης δανείου μεταξύ Δήμου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος ή Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού για την «Βελτίωση – Αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας»


2. Αποδοχή και κατανομή επιχορηγούμενων ποσών μέσω ΚΑΠ για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης


3. Αποδοχή και κατανομή επιχορηγούμενων ποσών μέσω ΚΑΠ για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

4. Αποδοχή επιχορηγούμενου ποσού μέσω ΚΑΠ για την υλοποίηση του προγράμματος για τον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση


5. Αλλαγή πολιούχου για το συγκρότημα των Πολυκλαδικών λόγω της ίδρυσης του Ιερού Ναού Αγ. Νεκταρίου


6. Ψήφιση πιστώσεων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του Αυτοτελούς τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νέας Γενιάς και Εξυπηρέτησης του Δημότη


7. Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης, τρόπος εκτέλεσης του έργου, ορισμός παρακολούθησης για την Διοργάνωση συναυλίας στα πλαίσια Εορταστικών Εκδηλώσεων για την Αποκριά (ΑΜ 5/17)


8. Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης, τρόπος εκτέλεσης του έργου, ορισμός παρακολούθησης για τον Εορτασμό Παρέλασης Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου για το Έτους 2017 (ΑΜ 4/17)


9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος


10. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017 (2η)


11. Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας της παρ. 1 άρθρου 1 του ΠΔ 270/81


12. Διορισμός μέλους της οικογένειας του αποβιώσαντα δημοτικού υπαλλήλου Δελήρογλου Χρήστου στον Δήμο Ηλιούπολης


13. Αντίτιμο ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ηλιούπολης έτους 2017


14. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις


15. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους


16. Παράταση σύμβασης και παράδοση ελαστικών για δύο μήνες όπως προβλέπεται από τη σύμβαση


17. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών λόγω θανάτου


18. Διαγραφή τιμολογίων λόγω παρέλευσης πενταετίας


19. Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) για είσοδο και έξοδο σε νόμιμο πάρκινγκ στην οδό Χρ. Σμύρνης 90


20. Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) για είσοδο και έξοδο σε νόμιμο πάρκινγκ στην οδό Βλ. Γαβριηλίδη 15


21. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Μαρίνου Αντύπα (από Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου έως Ηρώων Πολυτεχνείου)


22. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή και κατασκευή Νέων Πεζοδρόμιων» (Α.Μ. 42/2015)


23. Έγκριση 2 ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τακτοποιητικού - τελικού) του έργου «Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα σε διάφορους δρόμους με μεγάλη κλίση» (Α.Μ. 17/2016)


24. Έγκριση παράτασης της προμήθειας οργάνων για την συντήρηση παιδικών χαρών (ΑΜ 32/2016)


25. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση & Επισκευή Σχολικών Κτιρίων» (Α.Μ. 2/2017)


26. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Νέων Οστεοφυλακίων» (Α.Μ. 4/2017)
27. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δημαρχείου» (Α.Μ. 6/2017).

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ηλίας Θ. Πανταζόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια :