Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 


Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη,

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ», που εδρεύει στην Ηλιούπολη, Ν. Αττικής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ: Και φυσικά οι προσλήψεις συνεχίζονται. Βέβαια για ορισμένο χρόνο αρχικώς,  μετά θα έχουμε ανανέωση,και καταλήγουμε στις επιθυμητές συμβάσεις αορίστου χρόνου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :