Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Απάντηση του Αντιδημάρχου Γιώργου Χατζηδάκη σε ανάρτησή μας

Αγαπητέ κ. Μαρίνη, σχετικά με τη δημοσίευση σας το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής. 

Πράγματι τα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου ξεπερνούν σήμερα τα 5.000.000 ευρώ, αποτέλεσμα της χρηστής διοίκησης από το 2011 που αναλάβαμε τη διοίκηση του δήμου. Παρόλα αυτά θα ήθελα να γνωρίζετε ότι για λόγους λογιστικούς και μονό δεν μπορεί να διατεθεί εξολοκλήρου σε ένα έτος το πόσο για την αγορά του πάγιου εξοπλισμού. 
Πρώτον από το 2013 οι προϋπολογισμοί όλων των δήμων είναι υποχρεωτικά ισοσκελισμένοι, δεύτερον περίπου τα 2/3 του προϋπολογισμού των δήμων έρχονται να καλύψουν ανελαστικές δαπάνες (μισθοδοσία, ΔΕΚΟ, καύσιμα κλπ.), τρίτον με βάση το νόμο ο Δήμος μας είναι υποχρεωμένος να διατηρεί στους λογαριασμούς του, τουλάχιστον το κονδύλι δύο μηνών μισθοδοσίας των υπαλλήλων του. 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω επιλέγεται από το δήμο μας η ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού της καθαριότητας μέσω 5ετούς leasing κατόπιν ελέγχου από τις τράπεζες της πιστοληπτικής ικανότητας του δήμου. Σχετικά με τον "άρτιο" εξοπλισμό που παραλάβαμε από τον κ. Αναγνώστου, περιορίζεται στην προμήθεια ενός και μόνο απορριμματοφόρου την τετραετία 2006-2010. 

Η ανανέωση του εξοπλισμού μέσω leasing μέσα στο 2017 αφορά την προμήθεια 5 απορριμματοφόρων μύλων, 1 τράκτορα, 1 απορριμματοφόρο πρέσα, 1 απορριμματοφόρο πρέσα με γερανό για την αποκομιδή και σύστημα πλύσης των υπογείων κάδων, 1 σάρωθρο - σκούπα, 1 ανατρεπόμενο φορτηγό, 1 βαν 15 θέσεων και 2 ΙΧ.

 Όσον αφορά το θέμα της εκκαθάρισης των δημοτικών επιχειρήσεων του δήμου θα ήθελα να γνωρίζετε ότι μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισής στην δημοτική επιχείρηση ΔΕΚΕΗΛ και των διαχειριστικών ελέγχων στην εταιρία ΚΕΔΗΛ και ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΑΕ, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου παραδόθηκαν στη δικαιοσύνη οι φάκελοι και των τριών επιχειρήσεων για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών. 

Απαντήσεις λοιπόν για τυχόν ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί ή για την ανάκριση που διεξάγεται μπορούν να δοθούν είτε από την ελληνική δικαιοσύνη είτε από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους. 

Με εκτίμηση 
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Γιώργος Χατζηδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια :