Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ηλιούπολης 25.05.2017 - Περνάνε έγκριση απολογισμού του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης για το 2016!


Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ηλιούπολης 25.05.2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, την Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017 και ώρα 04:30 μ.μ. στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφοκλή Βενιζέλου 114) με θέματα:1. Τα προβλήματα της δημόσιας υγείας και οι ελλείψεις στη δομή του ΕΟΠΥΥ στη πόλη μας.

2. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για πρόσληψη Νομικού Συμβούλου.

3. Συμφωνία συνεργασίας διετούς διάρκειας 2017 – 2019 με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλισης Ι.Ο.Α.Σ.

4. Εγκρίσεις μελετών - δαπανών και τρόπου εκτέλεσης των έργων της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών.

5. Εγκρίσεις μελετών - δαπανών και τρόπου εκτέλεσης των έργων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας.

6. Αναδιοργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.

7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017.

8. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ηλιούπολης.

9. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την πυροπροστασία.

10.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (4η).

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ» (3η).

12. Έγκριση απολογισμού του ΝΠΔΔ Μουσείο Εθνικής Αντίστασης έτους 2016.

13. Εισηγητική έκθεση Α τρίμηνου έτους 2017.

14. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.

15. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.

16. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2017.

17. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ».

18. Αποδοχή έγκρισης καταβολής στο Δήμο Ηλιούπολης της ετήσιας αποζημίωσης έτους 2017, ποσού 12.000,00 € για την άσκηση καθηκόντων ταμειακής υπηρεσίας του ΣΠΑΥ.

19. Αποδοχή και κατανομή επιχορηγούμενων ποσών μέσω ΚΑΠ για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης».

20. Αποδοχή και κατανομή επιχορηγούμενων ποσών μέσω ΚΑΠ για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης».

21. Αποδοχή επιχορηγούμενου ποσού μέσω ΚΑΠ για την υλοποίηση του προγράμματος για τον εθελοντή σχολικό τροχονόμο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

22. Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) στο οδόστρωμα, στην οδό Ρ. Φεραίου 8 έμπροσθεν της εξόδου κινδύνου του Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου Ηλιούπολη.

23. Έγκριση ή μη άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) για είσοδο και έξοδο σε νόμιμο πάρκινγκ στην οδό Ψαρών 4.

24. Έγκριση ή μη τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων κίνησης επί του πεζοδρομίου στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 61 – 63.

25. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Αλ. Παπάγου, Κιθαιρώνος, Γορτυνίας, Χελμού, Καρέα, Αλαμάνας, Θηβών, Αρίωνος και Θερμοπυλών της περιοχής Αγίας Μαρίνας.

26. Μονοδρόμηση της οδού Ποσειδώνος και αντιδρόμηση της οδού Φιλοποίμενος.

27. Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης Ρ-40, επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 9 (Ιδιωτικό νηπιαγωγείο Αυλαία).

28. Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης Ρ-40, για είσοδο και έξοδο σε νόμιμο πάρκινγκ επί της οδού Αθηναδώρου 61.

29. Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης Ρ-40, για είσοδο και έξοδο σε νόμιμο πάρκινγκ επί της οδού Ματζώρου 5.


Τα έξοδα για τον ΠΑΟΔΗΛ θα φουσκώσουν και φυσικά η αντιπολίτευση θα απέχει ως συνήθως.

Δεν υπάρχουν σχόλια :