Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

"Κόντρα" που κρατάει καιρό και έχει βάθος - Αναίτιες επιθέσεις της δημοτικής Αρχής στον Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου


"Κόντρα" έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον δραστήριο για το φιλανθρωπικό του έργο Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου και την νυν δημοτική αρχή. Αφορμή η άνιση μεταχείριση του μοιράσματος της κρατικής επιχορήγησης από την δημοτική μας αρχή στις Ενορίες της πόλης μας θέμα που πρώτοι εμείς είχαμε αναδείξει βγάζοντας τι παίρνει η κάθε ενορία της πόλης μας. Αυτό το είχαμε κάνει τότε γιατί μας έκανε εντύπωση πως δεν αντιδρούσαν σε συγκεκριμένα θέματα που τους αφορούσαν. Όμως αυτό είναι "πταίσμα" σε αυτά που εξιστορεί στον προσωπικό λογαριασμό του στο facebook ο πατέρας Σεραφείμ . Διαβάστε το γράφει για να έχετε γνώση και να μην ακούτε τις διαδόσεις και τις φήμες . Με στοιχεία όπως πάντα μιλάει ο Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Δημητρίου.


Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί Χριστός Ανέστη.

Από της περασμένης Τετάρτης 26/4/2017 υπάρχει μια επικοινωνία με την Δημοτική Αρχή σχετικά με τα συσσίτια και την επιχορήγηση τους. Αυθημερόν ο πρόεδρος του ΕΦΤ, μίλησε με τον Δήμαρχο Βαλασόπουλο και τον Αντιδήμαρχο Μπασούρη. Ας σημειωθεί ότι και οι δυο κατά την συνεδρία απέκρυψαν αυτή την επικοινωνία. Εν συνεχεία έστειλα στον πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου επιστολή που μπορείτε να διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.ilioupolis.gr/…/4147-%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE… μαζί με σχετική ανακοίνωση τύπου του Ναού.Ακολούθησε η παρακάτω επιστολή προς τον Δήμαρχο μετά το Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός πρωτοκόλλου 17 Ηλιούπολις 3 Μαίου 2017


Προς
τον εξοχώτατο
κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο
Ενταύθα.

Κοινοποίηση:
Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Εκκλησιαστικές Κοινότητες Ηλιουπόλεως.
Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης.

Εξοχώτατε κύριε Δήμαρχε, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Από δελτίο τύπου με τίτλο "ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ" το οποίο ανάρτησε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιουπόλεως, στις 2 Μαίου 2017 το Γραφείο Τύπου Δήμου Ηλιούπολης, πληροφορηθήκαμε μεταξύ άλλων ότι «Όπως κάθε χρόνο, εγκρίθηκε δαπάνη 50.000€ για την ενίσχυση των συσσιτίων των ιερών ναών της πόλης μας ενώ ταυτόχρονα αποφασίστηκε και η μετατροπή δύο απορριμματοφόρων που προορίζονταν για απόσυρση σε βυτία μεταφοράς νερού».

Αφού επαινέσουμε την συνέχιση αυτής της ευλογημένης πρωτοβουλίας, η οποία οφείλεται στην αγαθή προαίρεση της εξοχότητάς Σας, θα απευθύνουμε στην αγάπη Σας την παρούσα, ελπίζοντας ότι γνωρίζοντας και Εσείς ότι «Δίκαιος γαρ ο Θεός, και δικαιοσύνας ηγάπησε, και ουκ έστιν αδικία εν αύτω», δεν θα επιτρέψετε να ολοκληρωθεί η αδικία, την οποία πιθανόν από την άγνοια και την έλλειψη εμπειρίας εισηγήθηκε ο νέος αρμόδιος Αντιδήμαρχος Σας Μαρίνος Μπασούρης.

Τελευταία στιγμή λαβόντες γνώση της υποθέσεως, αποστείλαμε ενημερωτική επιστολή σε όσους απευθύνονταν η εισήγηση του Αντιδημάρχου, σχετικά με το θέμα 28, αλλά δεν μπορέσαμε, λόγω αυξημένων ποιμαντικών υποχρεώσεων να παραστούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν γνωρίζουμε αν τροποποιήθηκε επί το ορθό, η χωρίς παράθεση των κρητιρίων, πρόταση του οικείου Αντιδημάρχου, σχετικά με την άνιση κατανομή του εν λόγω χρηματικού ποσού, στις επτά εκκλησιαστικές κοινότητες.

Η αιτιολόγηση της διάθεσης του ποσού πιθανόν να φέρει έκθετο τον Δήμο ενώπιον του αρμοδίου επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού κατά την εισήγηση του Αντιδημάρχου, προτάθηκε η επιχορήγηση ναών, που δεν διατηρούν συσσίτιο.

Φυσικά γνωρίζετε ότι ο συντάκτης του Δελτίου Τύπου, δεν έχει ορθή πληροφόρηση, αφού το «όπως κάθε χρόνο» δεν αφορά το ποσό των €50.000,00 αλλά την πρωτοβουλία. Είναι πρώτη χρονιά εξ όσων έχουν γίνει γνωστά, που ανέβηκε η επιχορήγηση σε αυτό το χρηματικό ύψος.

Σίγουρα κάπου στο γραφείο Σας θα υπάρχει προς υπογραφή η απάντηση στο από 13 Μαΐου 2016 με αριθμό πρωτόκολλου 16, έγγραφο μας και πιστεύουμε ότι συντάσσεται και η όμοια για το από 25 παριππεύσαντος.
Κλείνοντας αυτή την επικοινωνία μου με την εξοχότητα Σας, παρακαλώ επιτρέψατε μου με οδηγό τον Βασιλιά Δαβίδ να καταγράψω ότι «Τρισευτυχισμένος και ευλογημένος από τον Θεόν είναι ο άνθρωπος εκείνος, που δεν επορεύθη ποτέ δρόμον σύμφωνα με τας σκέψεις και τα θελήματα των ασεβών ανθρώπων και ούτε προς στιγμήν δεν εστάθη εκεί, όπου διέρχονται οι αμαρτωλοί, ούτε εκάθισε να λάβη μέρος εις συναναστροφάς ανθρώπων, που είναι διεφθαρμένοι και διαφθείρουν την κοινωνίαν. Αλλ' εξ αντιθέτου με όλην του την καρδίαν έχει δώσει την θέλησίν του και την σκέψιν του στον νόμον του Κυρίου και τον Νομόν αυτόν θα μελετά ημέραν και νύκτα. Αυτός θα ομοιάζη με το δένδρον που είναι φυτευμένον εις τα πλούσια τρεχούμενα νερά και το οποίον θα αποδώση τους ωρίμους καρπούς του εις τον κατάλληλον καιρόν, τα δε φύλλα του ποτέ δεν θα πέσουν. Έτσι και ο άνθρωπος ο αφωσιωμένος στον νόμον του Θεού. Ολα τα έργα, που θα επιχειρή, θα έχουν με την ευλογίαν του Θεού αίσιον πέρας. Δεν θα συμβαίνη όμως το ίδιον και με τους ασεβείς, όχι· αλλά αυτοί θα ομοιάζουν σαν το χνούδι, το οποίον παρασύρει ο άνεμος και το εξαφανίζει από το πρόσωπον της γης, από τα μάτια των ανθρώπων. Δια τούτο, ηθικώς αδύνατοι και άτολμοι, οι ασεβείς δεν θα έχουν το σθένος να σταθούν όρθιοι ενώπιον του Κυρίου κατά την μέλλουσαν κρίσιν. Ούτε και οι αμαρτωλοί θα τολμήσουν, να παρουσιασθούν εις την σύναξιν των δικαίων. Διότι ο Κύριος γνωρίζει τον δρόμο, την συμπεριφοράν και τα έργα των δικαίων και τους προστατεύει, ενώ οι ασεβείς εγκαταλείπονται από τον Θεόν, καταλήγουν εις την απώλειαν τα έργα των και αυτοί οι ίδιοι».

Προσμένοντας την απάντηση Σας, αλλά και την παρέμβαση Σας σε περίπτωση που διέλαθε της προσοχής Σας η διόρθωση του ημαρτημένου, διατελούμε με ελπίδα ότι η τακτοποίηση της υποθέσεως, δεν θα βάλει σε δύσκολη θέση αγαπητό συνάδελφο μου, να δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα.

Με την βεβαιότητα ότι ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ και τα προσήκοντα της προς το πρόσωπο και το αξίωμα Σας, τιμής.

ο πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Δημητρίου


Την Κυριακή ταξίδεψα στην πεδινή Κυνουρία για μνημόσυνο συγγενούς μου. Εν συνεχεία συνάντησα τα παιδιά των Κατηχητικών μας Σχολείων στην εκδρομή τους στα Μέγαρα και κατέληξα στην Ηλιούπολη στην εκδήλωση της Ιωνικής Στέγης για τον αρχιμουσικό Νίκο Πολυχρονόπουλο, ιδρυτή της πρώην Φιλαρμονκής Δήμου Ηλιουπόλεως.

Αργότερα και μετά δείπνο με του οικείους μου και έναν Ηλιουπολίτη, παρουσία και των 6 μελών εκκλησιαστικής χορωδίας από την Πολωνία, τους οποίους φιλοξενώ, παρακολούθησα απόσπασμα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το παραπάνω θέμα. Από το χρονικό σημείο 2.06.30 και μετά, στο παρακάτω σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=zgxucT1SHwA μπορείτε να παρακολουθήσετε την συζήτηση του θέματος 27 για τα συσσίτια των ενοριών. Αμέσως μετά από την οποία συνέταξα και απέστειλα στις 4 το πρωί το παρακάτω email, με τα τρία συνημμένα του.
Στις 7:30 ήμουν στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και στις 8:00 συλλειτούργησα στην εορτάζουσα Μονή Αγίου Ιω. Θεολόγου Παπάγου, ενώ στις 11:30 ήμουν στο γραφείο Διαδικτύου της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Μοναστηράκι στο οποίο και υπηρετώ από το 2010.

---------- Προωθημένο μήνυμα ----------
Από: Σεραφείμ Δημητρίου
Ημερομηνία: 8 Μαΐου 2017 - 4:19 π.μ.
Θέμα: Για να ξέρουμε τι ακούμε.
Προς:

Προς
τον πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ηλιουπόλεως και κάθε ενδιαφερόμενο.

Ερίτιμες κυρίες και Αξιότιμοι κύριοι, Χριστός Ανέστη.

Ένα πρωί λίγο μετά τις 7:30 ξύπνησα από επίμονο τηλεφώνημα εκ των γραφείων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Σας ομολογώ φοβήθηκα, τέτοια ώρα δεν είναι κανείς ακόμα στα γραφεία σκέφτηκα. Η μοναδική μου σκέψη πήγε στον γέροντα επίσκοπο τον οποίο γηροκομώ. Νόμισα ότι κοιμήθηκε των ύπνο των δικαίων και θα μου μετέδιδαν την πληροφορία. Ακόμα ζεί. Απάντησα και από την άλλη γραμμή στενός συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου επαναλάμβανε με στόμφο:
"Συγχαρητήρια Συγχαρητήρια".
Πάγωσα και δεν ήξερα τι να πω. Ψέλισσα, "τι συνέβει αδελφέ μου;
Με ύφος απολύτου επιβράβευσης μου απάντησε. "Διάβασα την επιστολή Σου προς τον Δήμαρχο. Μπράβο Σου".
"Ορίστε" ανταπάντησα "ποια επιστολή;"
"Αυτή που του έστειλες από την Σίφνο"
Και μου εξήγησε ότι ο Δήμαρχος Βασίλης Βαλασόπουλος διαμαρτύρονταν για την δημόσια δήλωση μου σχετικά με την ονοματοδοσία μιας γιορτής.
Φυσικά ποτέ δεν μου απεστάλη η επιστολή με την εντολή να απαντήσω εντός 5 ημερών, ως έθος εστί σε ανάλογες "καταγγελίες". Φαντάζομαι ότι αρχειοθετήθηκε.

Την αφορμή για εκείνο το τηλεφώνημα σας την θυμίζω παρακάτω. Τότε ενήργησα, "ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΜΕ ΟΛΑ με την λογική του εξοβελισμού κάθε Ιερότητας από τις εορτές μας. Αυτό γιατί στο παρελθόν δαπανήθηκε πολύ μελάνι για να απαξιωθούν κάθε τι που έφερνε στο προσκήνιο τα Ιερά και τα Όσια της φυλής μας. Έτσι ακούγαμε θλιβερούς πολιτικούς να επισκέπτονται ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα τα στρατόπεδα και να λένε ανερυθρίαστα στις κάμερες και ενώπιον των στρατευμένων "γιορτάζουμε την άνοιξη"". Είναι από τα παράδοξα της πατρίδας μας, να κυνηγούν κάποιοι τα Άγια, αλλά εκμεταλευόμενοι τις Εκκλησιαστικές αργίες για σουλάτσο και ραχάτι. Αντιγράφω από ενοριακό μας φυλλάδιο.

"Σίγουρος πως δεν υπήρχε παρόμοια πρόθεση από το γραφείο τύπου του Δήμου Ηλιούπολης, που προβάλλοντας την κατά πάντα άξια επαίνων πρωτοβουλία, να διανεμηθεί την Ημέρα του Πάσχα φαγητό σε εμπεριστάτους αδελφούς, έγραψαν για την Ημέρα της Αγάπης. Ναι την Κυριακή του Πάσχα, ψάλλουμε τον Εσπερινό της Αγάπης, μα δεν γιορτάζουμε την Αγάπη. Γιορτάζουμε την ανάσταση του Χριστού, που αγάπησε τον άνθρωπο, θυσιάζοντας εαυτόν υπέρ της σωτηρίας μας.
Από την Σίφνο στην οποία είχαμε μετέβη προς εξυπηρέτηση ολιγαρίθμου κοινότητας πιστών, εξέδωσαμε την παρακάτω γραπτή δήλωση παρακαλώντας για διόρθωση και αναφορά στην αιτία της γιορτής":

"Με θλίψη διάβασα την ανακοίνωση του Δημάρχου Ηλιούπολης, Βασίλη Βαλασόπουλου με την οποία καλεί τους δημότες "στο « Πάρκο Ναυαρίνου» και στο «Χαλικάκι», την Κυριακή του Πάσχα, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί με αρνί, κρασί και μουσική την Ημέρα της Αγάπης".

Πιστεύουμε πως είναι αβλεψία των συνεργατών Σας κ. Δήμαρχε, και όχι επιλογή τους. Καταγράφουμε την διαμαρτυρία μας, λέγοντας πως κάθε μέρα πρέπει να είναι ημέρα αγάπης, αλλά η Κυριακή του Πάσχα είναι η νέα ημέρα, της Ανάστασης του Χριστού, ο οποίος μας ζήτησε ν' αγαπάμε ακόμα και τους εχθρούς μας. Αυτό είναι άλλωστε εκείνο που ακόμα και στο 2014 αναδεικνύει μάρτυρες και ομολογητές για την πίστη τους, στον Εμμανουήλ.

Η μη αναφορά στον Αίτιο της γιορτής δεν τιμά την πόλη μας. Αναγνωρίζοντας ότι οι πολίτες δεν είναι όλοι Χριστιανοί, και ο Δήμος ανήκει σε όλους, θα ήταν φρόνιμο να γιορτάσουμε την ημέρα της αγάπης, οποιαδήποτε άλλη μέρα.

Στο Πάσχα των Ιουδαίων, έγινε η Ανάσταση. Η ημέρα της Ανάστασης, είναι εκείνη για την οποία ψάλλουμε "Αύτη η ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος, αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή». Είναι αυτή, που ονοματοδότησε την ημέρα και από Πρώτη, την μετονόνασε σε Κυριακή, γιατί ανήκει σε Εκείνον για τον οποίο επίσης ψάλλουμε "Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν".

Αν θέλαμε να τιμήσουμε Αυτή την ημέρα, δίδοντας τον τρόπο και σε κάποιους που δεν έχουν να γιορτάσουν οικογενειακά, θα έπρεπε να είναι η γιορτή της Ανάστασης, στην οποία χωρούν πιστοί και άπιστοι, ντόπιοι και ξένοι, φίλοι και εχθροί.

Παρακαλούμε για την διόρθωση της αβλεψίας ώστε να "συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει και ούτω βοήσωμεν Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος".

Σίφνος 16 Απριλίου 2014

Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Δημητρίου"

Το βράδυ της Κυριακής 7/5/2017 είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω την συζήτηση επί του θέματος 28 της παρελθούσης συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιουπόλεως και πραγματικά θεώρησα πως είναι υποχρέωση μου να Σας πω ότι ο Δήμαρχος δεν ήταν έτοιμος επί της ουσίας και με πολλές ανακρίβειες περί του προσώπου μου, αποπροσονατόλισε το σώμα από το θέμα της επιχορήγησης των συσσιτίων, λέγοντας βέβαια, και προς τιμήν του πολλές φορές, να το ξαναδούμε, να το εξετάσουμε, να καλέσουμε τους υπευθύνους.

Η κατά την άποψη μου λάθος ενέργεια του αρμοδίου αντιδημάρχου, η οποία και προκάλεσε την αντίδραση μου είναι η κατανομή του ποσού προ της εγκρίσεως του. Νομίζω ότι η εισήγηση θα έπρεπε απλά να πάει σε έγκριση το ύψος του συνόλου του ποσού και να αναθέσει στην οικονομική επιτροπή την κατανομή, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα εν συνεχεία, στοιχεία προσφοράς εκάστης ενορίας. Όμως η για ακόμη μια χρονιά επιχορήγηση ανύπαρκτων συσσιτίων είναι προκλητική.

Στη συνέχεια θα δείτε και όσοι απουσιάζατε, ότι ο Δημαρχός βάζοντας λάσπη στον ανεμιστήρα εζήλωσε την "δόξα" των κακή τη λήξη διδασκάλων του στην Σοβιετική Ένωση. Ξέρετε θυμόμαστε φέτος τα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή επανάσταση. Αυτήν που γέμισε τον παράδεισο Χριστιανούς Μάρτυρες. Τότε, όπως ακριβώς ο Δήμαρχος στην γιορτή της Ηρώς Κωνσταντοπούλου αναφέρονταν σε εμένα με τον χαρακτηρισμό του χοντρού, ξεσήκωναν τον πεινασμένο λαό τάχα γιατί οι παπάδες ήταν χοντροί. Σκότωσαν, εξόρισαν στα γκουλάκ και εξαφάνιζαν από προσώπου γης όχι απλά χοντρούς παπάδες, αλλά πολλά εκατομμύρια ανθρώπων, όπως αργότερα τους μιμήθηκαν και οι άλλοι του ολοκληρωτισμού, οι Ναζιστές.

Εκτός από το παραπάνω περιστατικό διαβάστε με προσοχή το επόμενο αλλά και το σχετικό (συνημμένο 1) με τίτλο "περί πιθανής διαμαρτυρίας Δημάρχου για το Κοιμητήριο" το οποίο δικαιολογεί τα μόνα αληθή από όσα είπε, ότι με κατείγγελε δις, στον Ποιμενάρχη μας. Αν και επισήμως δεν πληροφορήθηκα καμία από τις δύο καταγγελίες.

---------- Προωθημένο μήνυμα ----------
Από: Σεραφείμ Δημητρίου
Ημερομηνία: 1 Ιουλίου 2016 - 3:42 μ.μ.
Θέμα: Re: Ευχαριστίες και αιτήσεις.
Προς: "symeonv....................................>

Άγιε Πρωτοσύγκελε, ευλογείτε.

Σήμερα το πρωί στην Λειτουργία στους αγίους Αναργύρους Ηλιουπόλεως πληροφορήθηκα από συναδέλφους, ότι χθες στο Εσπερινό ο Δήμαρχος Ηλιουπόλεως έπνεε τα μένεα εναντίον μου, σχετικά με υπόθεση που προέκυψε από καταστροφές του Κοιμητηρίου Ηλιουπόλεως.

Επειδή στο παρελθόν μη αντέχοντας τον διάλογο, ζήτησε όπως θυμάστε από τον Μακαριώτατο να με συνετίσει γιατί τον έλεγξα για την εκδήλωση που οργάνωσε την ημέρα του Πάσχα, αν ενθυμούμε καλά και επειδή θα πράξει πιθανόν πάλι το ίδιο Σας ενημερώνω σχετικώς στο συνημμένο.

Και πάλι συγχαίρω δια τον λόγον επί του βράχου και ζητώ συγνώμη για την ενόχληση.

Σεραφείμ.

Τώρα όλα τα άλλα, αν μπορεί ο Δήμαρχος να τα αποδείξει ας το κάνει, αλλίως θα τον κρίνει η ιστορία. Για όποιον ενδιαφέρεται είμαι στην διάθεση του να του καταδείξω ότι ο Δήμαρχος ομιλούσε άνευ ειρμού σκέψεως και κυρίως άνευ στοιχείων. Θα μπορούσα να προβώ σε νομικές απαιτήσεις εις βάρος του και ίσως το κάνω γιατί το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Τώρα τα περί διακριτών ρόλων θα ήθελα να μου τα ερμηνεύσουν κάποιοι των κλασικών σπουδών. Νομίζω αυτή η καραμέλα, απλά ανεβάζει το ιδεολογικό ζάχαρο μερικών ιδεοληπτικών. Κύριοι όσες φόρες μίλησα δημόσια μίλησα για θέματα εκκλησιαστικά και μόνο.

Μάλιστα ακόμα δεν έχω μιλήσει για τα του κοιμητηρίου, για το οποίο ας αποδείξει ο Δήμαρχος τα όσα λέει και μου καταμαρτυρεί ότι εποφθαλμιώ το παγκάρι Του. Τον νόμο τον ξέρω, αλλά ο Δήμαρχος όπως και οι προκάτοχοι του δεν τον εφαρμόζουν διορίζοντας την Κοσμητεία. Ευτυχώς που ο νέος προϊστάμενος, κατά πως τα λέει ο ίδιος, καταθέτει το προιόν τραπεζικά. Βέβαια τι δουλεία έχει ένας ουδετερόθρησκος Δήμος, με κεριά και λιβάνια εικόνες και παγκάρια είναι άξιο παρατήρησης. Αλλά έως ότου κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι καταδείξουν τον τραγέλαφο της αδυναμίας του κράτους να αφήσει από την αγκαλιά του τα εκκλησιαστικά, ας μας δώσει ο Δήμαρχος και μια εξήγηση για το ότι δεν βρέθηκε τρόπος αμοιβής και ασφαλίσεως του από ετών άμισθου νεωκόρου του Κοιμητηριακού Ναού, ενώ είναι υποχρέωση από τον κανονισμό 8 τον εκ του νόμου 590/77 να τον αμείβει ο Δήμο μας, ο οποίος δεν έχει ακόμα ρυθμίσει τα νόμιμα, του εν λόγω προσώπου, όταν ακόμα ασκεί και πέραν των εν τω ναώ καθηκόντων του και χρέη υπαλλήλου του Δήμου στην ασφάλεια στο Κοιμητήριο. Ας ρωτήσετε πως το ρύθμισε ο Δήμος Νέας Σμύρνης και ας κάνετε ανάλογα. Επιπλέον Σας γνωρίζω ότι δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση περί της διευθετήσεως της ταυτοποιήσεως του ανευρεθέντος την 17η Ιουλίου 2016, επί της οδού Παπανδρέου, ανθρωπίνου κρανίου (συνημμένο 2ο ) και τέλος Σας γνωρίζω ότι και δια την υπόθεση της αγιογραφήσεως του κοιμητηριακού ναού, υπάρχουν προβληματισμοί, δια τους οποίους θα αναφερθούμε αποκλειστικά.

Α και κάτι ακόμα, ενώ δεν βρήκα ακόμα που είναι η Μονή αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως για την οποία μιλούσε κάποιος Αντιδήμαρχος σε παλαιότερη συνεδρία, τώρα θα ψάχνω και την Ιερά Κοινότητα Ηλιουπόλεως,για την οποία μιλούσε ο Δήμαρχος στην τελευταία. Ελπίζω να μην τον άκουσε κανένας Αγιορείτης και ζητά τα ρέστα.

Προς το παρόν Σας δηλώνω, ότι θα επανέλθω, για την γνώση Σας, επί όσων είπε ο εντιμότατος Δήμαρχος, αλλά και ότι δεν θα παραστώ αυτοπροσώπως στην ανακήρυξη του Εντιμοτάτου Δημάρχου Ηλιουπόλεως σε επίτιμο μέλος της Ενοριακής Ενώσεως Επιστημόνων της ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηλιουπόλεως από τον πρόεδρο Αυτής (συνημμένο 3). - η εκδήλωση έχει μάλλον και δημότικη επιχορήγηση για το μουσικό τμήμα της- Ξέρετε είναι η ενορία που πήρε 10.0000 ευρώ πέρυσι και θα πάρει και 11.000 φέτος, χωρίς να έχει συσσίτιο.

Σας χαιρετώ με τα λόγια του Ησαΐα στο 26,9 "ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμα μου πρός σε, ὁ Θεός, διότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς. δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς". Μετάφραση: Τόσον σφοδρώς σε ποθεί η καρδία μας, ώστε από την νύκτα, από το γλυκοχάραμα αγρυπνεί το πνεύμα μου προς σε, ω Θεέ μου, διότι γνωρίζω ότι φως είναι τα προστάγματά σου δια τους ανθρώπους της γης. Δικαιοσύνην, λοιπόν, Θεού μάθετε και εφαρμόσατε σεις, οι άνθρωποι, που κατοικείτε την γην.

Αληθώς Ανέστη ο Κύριος αδελφοί μου και «Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. η΄ 32)

Μετά τιμής και των προσηκόντων
Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Δημητρίου

Κλείνοντας θέλω να Σας πω ότι θα υπάρξει συνέχεια και πάλι Χριστός Ανέστη.
Θα παρακολουθούμε το θέμα και θα βάλουμε βέβαια και την δική μας άποψη στην "κόντρα"
 που ξέσπασε. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :