Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Ὁ 80χρονος Ναός μας


Στὶς 20 Μαρτίου 2015, συμπληρώθηκαν 80 χρόνια ἀπὸ τὴν δημιουργία τοῦ πρώτου Ναού τῆς Ἐνοριᾶς Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως. Ἑορτάζοντες αὐτο τό γεγονός στήν ἀκολουθιά τῆς Δ΄ στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν, ἡ ὁποία συνέπεσε μὲ τὴν ἐπέτειο, ἀναπέμφθηκε εἰδική εὐχαριστήριος δέηση στὴν Θεοτόκο. Ἡ δέησης, ποίημα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφίας τοῦ ἀπὸ Μαρωνείας καὶ Κομοτηνὴς κυροῦ Τιμοθέου τοῦ Ματθαιάκη, διαμορφώθηκε καταλήλως ἀπὸ τὸν πρόεδρο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Ἀρχιμανδρίτη Σεραφεὶμ Δημητρίου, ὁ ὁποῖος καὶ πληροφόρησε καταλήλως τοὺς ἐκκλησιασθέντας περὶ τῆς ἐπετείου.
Στὴν πρώτη ἀκολουθία στὶς 17:30, ἔψαλλε τοὺς ἒξ’ οἴκους καὶ ὁμίλησε ἐπικαίρως ὁ ἐνορίτης κληρικὸς Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Γκοῦσκος, Ταγματάρχης, ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ ὡς στρατιωτικὸς ἱερεὺς στὸ Γενικὸ ἐπιτελεῖο Ἀεροπορίας. Ὡς ἐκπρόσωπος τῶν δεκάδων ἐνοριτῶν ποῦ ἀναδείχθηκαν σὲ κληρικοὺς καὶ μοναχούς τά ὀγδόντα χρόνια ζωῆς τῆς ἐνορίας, ὁ π. Γεώργιος προσκλήθηκε νὰ ἀναπέμψει εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεὸ, γιὰ τὴν εὐλογία τῆς πάντοτε ἔντονης ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τῆς ἐνορίας, ἡ ὁποία ἔγινε καὶ τρόπος ἱερατικῶν καὶ μοναχικῶν κλήσεων γιὰ πολλοὺς νέους.

Ἐν συνεχεία στὴν Β΄ἀκολουθία στὶς 19:00, παρέστει ὁ Βοηθὸς Ἐπίσκοπός του Ἀρχιεπισκόπου περιφεριάρχης στὴν ΙΕ' Ἀρχιεπισκοπικὴ Περιφέρεια, Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Πλαισιομένος ἀπὸ τοὺς χειροτονηθέντες εἰς τὸν βαθμὸ τοῦ πρεσβυτέρου εἰς τὸ θυσιαστήριο τῆς Ἁγίας Μαρίνης, Ἀρχιμανδρίτες Χερουβεὶμ Μουστάκα καὶ Δαμασκηνὸ Φυλακτὸ ποῦ ὑπηρετοῦν τὴν ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στὰ ἄκρα της, τὴν Μεσσηνία καὶ τόν Ἔβρο ἀντίστοιχα, ἔψαλλαν ἀπὸ δύο οἴκους τῆς Δ΄στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν ἕκαστος καὶ κατόπιν ὁ Ἐπίσκοπος ἀνέπεμψε τὴν δέηση, ἐνῶ ἐπικαίρως ὁμίλησε ὁ π. Χερουβείμ.Τέλος τὴν Γ΄ ἀκολουθία τέλεσε ὁ Ἀρχιμανδρίτης Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος καὶ ὁμίλησε καταλήλως ἀναφερθεῖς καὶ στὴν τιμώμενη ἐπέτειο. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὴν ἴδια ἡμέρα οἱ λοιποὶ ἐφημέριοί τοῦ Ναοῦ τέλεσαν τὴν ἀκολουθία καὶ ὁμίλησαν ὡς ἑξῆς: Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Μεταξὰς στὸν Ναὸ Ἀναστάσεως Κοιμητηρίου Ἡλιουπόλεως, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Ξεσφύγγης συνοδεύοντας καὶ ὅμιλο ἐνοριτῶν στὸν Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὀρφανοτροφείου Βουλιαγμένης καὶ ὁ Πρεσβύτερος Βασίλειος Ταξιαρχιώτης στὸν ἱστορικὸ ναὸ Ἁγίων Θεοδώρων πλατείας Κλαυθμῶνος Ἀθηνῶν.Τὸ ἔτος 2015 ἐνοριακὰ ἀλλὰ καὶ τὸ ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα, εἶναι ἀφιερωμένα στὴν ἐπέτειο 80 χρόνων τοῦ Ναοῦ. http://www.agmarina.gr/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B1%CE%BF%CF%8D Τῆς ἐπετείου προηγήθηκαν ἀλλὰ θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ὅλο το χρόνο ἐκδηλώσεις μὲ ἑπόμενη τὴν Μουσικοχοευτικὴ ἐκδήλωση ποὺ θὰ γίνει τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου 4 Ἀπριλίου 2015 στὸ θέατρο τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Ἡλιουπόλεως ἀπὸ τὸν Μουσικοχορευτικὸ Λαογραφικὸ ὅμιλο Ἡλιούπολης Χ.Λ.Ο.Η. μὲ θέμα «Λαζαριάτικα καὶ Πασχαλινὰ»


Εκ του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας,

του Ενοριακού Συμβουλίου Ποιμαντικού Έργου,

του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως.

www.agmarina gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :