Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Άδειες εργαζομένων: 34 είδη στο Δημόσιο έναντι 17 στον Ιδιωτικό Τομέα

Άδειες εργαζομένων: 34 είδη στο Δημόσιο έναντι 17 στον Ιδιωτικό Τομέα: Στον Κώδικα των Δημοσίων Υπαλλήλων απαριθμούνται περισσότερες από 34 άδειες για το προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών

Δεν υπάρχουν σχόλια :